ABR Bjørnestad

ABR Bjørnestad er et rehabiliteringssenter som ligger på Tonstad i Vest-Agder. 12 km fra Tonstad sentrum langs RV 42, på vei mot Egersund. Det er omgitt av skog og mark og fjell, med fiskemuligheter. Bjørnestad skisenter er kun 3 km unna.

Nærmeste togstasjon er Moi, ca 25 km sør for Bjørnestad eller Egersund stasjon, ca 41 km nord for Bjørnestad. Det er flere togforbindelser i løpet av dagen til og fra Stavanger.

Soverom og oppholdsrom er fordelt i bygg 2 (gamlebygg) på 2 etasjer som består av 12 beboerrom samt bygg 3 (nybygget) som innerholder 10 beboerrom i første etasje med kjøkken og oppholdsrom. Flere rom er tilrettelagt for rullestolbrukere med egen dusj/toalett på rommet.

Besøksadresse:
Sirdalveien 2741,
4440 Tonstad

FAGLIG TILNÆRMING

Utgangspunktet i arbeidet på ABR Bjørnestad er mennesket med sine fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov, sine ressurser, handlinger og problemer. Hjelpen vi gir er livsnær og hverdagsorientert. Vi ønsker å sette beboerne i stand til å ta ansvar for sitt eget liv og mestre hverdagen uten rus. Vi legger vekt på individuell tilpasning av rehabiliteringsopplegget.

MÅLGRUPPE

ABR Bjørnestad tar imot personer med rusproblematikk fom 18 års alder av begge kjønn, derav også par. Forholdene er også tilrettelagt for personer med rusproblematikk som får legemiddelassistert rehabilitering (LAR) eller medikamentell behandling. Stiftelsen har hatt god erfaring med §12-soning.

INDIVIDUELL OPPFØLGING

Hver beboer får tildelt en hovedkontaktperson som gir individuell oppfølging og veiledning. Dette skjer i formelle og uformelle samtaler og i ansvarsgruppemøter. Vi søker alltid samarbeid med henvisende instans i forhold til de individuelle planene som er utarbeidet for hver enkelt beboer.

AKTIVITETER OG ARBEIDSTRENING

Alle beboere utfører daglige gjøremål som rengjøring, matlaging, klesvask eller vedlikehold. Dette danner en arena for utprøving av kunnskaper og ferdigheter og er med på å strukturere hverdagen.

FRITID OG MILJØ

Miljøet på huset danner en arena for å lære å fungere i et sosialt fellesskap. En gang i uken er det beboermøte (obligatorisk) hvor alle samles. Vi arrangerer ulike aktiviteter, bl.a. friluftsaktiviteter som tilfredsstiller et spenningsbehov på alternativ måte, f.eks. fjellturer, ski, kano -og fisketurer. Videre er det mulighet for arbeidstrening, trening, aktiviteter/kurs innen maling, musikk, data ol. Det er også mulighet for å ha med seg hund på ABR Bjørnestad.

GRUPPETILBUD

En gang i uken er det tilbud om samtalegruppe. Vi snakker om ulike livsnære tema, som selvtillit, ensomhet, vennskap, ærlighet, samvittighet, rusmestring, sorg og død. Deltakerne har muligheten til å utveksle erfaringer og forbedre evnen til refleksjon og selvinnsikt. Hver morgen er det frivillig samling med dagens ord.

FAMILIEARBEID

ABR Bjørnestad ønsker å gi beboerne et tilbud om å bygge opp kontakten med familien sin. Det er mulighet for besøk og overnatting. Dersom beboeren ønsker det kan familiemedlemmer benytte seg av veiledning og felles samtaler.

Inntak

Den som ønsker å søke plass på ABR Bjørnestad må først og fremst ta kontakt med sin ruskonsulent i kommune/NAV.

Informasjon til henviser:
• Send en skriftlig søknad for opphold for vedkommende søker.
• Sosialrapport med opplysninger om søkeren og formålet med ønsket opphold.
• Dokumentasjon fra fastlegen med medisinske opplysninger.

Inntaksteam behandler søknaden og setter inntaksdato. Søkeren må være synlig avruset ved ankomst til ABR Bjørnestad.

Spørsmål?

Gunn Marie Matnisdal
Avdelingsleder

Avdelingen

E-post adresse