Flytting

Avd Arbeidstrening har flere biler som brukes til flytteoppdrag, div søppelkjøring og innhenting av varer til brukthandelen.

Hagearbeid

Vi driver med rydding av skog, hagearbeid,
opprydding, bortkjøring og vedsalg.

For bestilling av flyttejobber, søppelkjøring o.l
Ta kontakt med brukthandelen på:
Telefon: 52 85 90 05
E-post: arbeid@kabr.no

Meny