Vi har ledige plasser ved noen av våre avdelinger

Telefon: 412 98 918
E-post: mona@kabr.no

dersom du ønsker mer informasjon angående våre avdelinger.
Vi kommer gjerne på besøk til NAV-kontor og sosialavdelinger for å informere om våre tilbud.