Stiftelsen Karmsund ABR-Senter (KABR) er en felleskristelig stiftelse for og med rusmiddelavhengige, stiftet i 1991.Vi tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) innenfor døgnbehandling, poliklinikk, ambulante tjenester og dagavdeling. Vår TSB avdeling ligger på Avaldsnes. På Karmøy har vi i tillegg bruktbutikker og ettervernstiltak.

Vi startet i 2016 Hauge videregående skole AS for personer med særskilte behov. Stiftelsens administrasjon er samlet på Avaldsnes, Karmøy. Det forventes at våre ansatte er lojale til Stiftelsens kristne verdigrunnlag.

Til vår seneste store satsing, Nye Bjørnestad Rehabilitering, Tonstad, søker vi etter

Avdelingsleder i 100%

Senteret som har 22 plasser, planlegges åpnet 1. mars 2021 og vil vektlegge rehabilitering, botrening og omsorg for rusmiddelavhengige. Vi har avtaler med kommuner i Agder, Rogaland og Vestland.

Vår nye avdelingsleder vil ha det samlede faglige -, økonomiske og administrative ansvaret for den daglige drift i tett samarbeid med stiftelsens ledelse. I tillegg vil avdelingsleder ha personalansvar for ansatte på avdelingen som blant annet består av høyskoleutdannede og miljøarbeidere i medlever turnus samt dagtid.

Krav til kompetanse:
• Offentlig godkjent sykepleier/vernepleier med erfaring fra rusomsorgen.
• Lederutdanning og erfaring vil bli vektlagt.
Førerkort: klasse B

Personlige egenskaper
• Gode kommunikasjonsevner
• Må kunne arbeide selvstendig, strukturert og målrettet
• Personlig egnethet vil bli vektlagt

Søknad, attester og vitnemål sendes til:

For nærmere opplysninger om stillingen ta kontakt med:
Fungerende daglig leder Mona K Vedøy

Meny