Har du lyst til å jobbe med pasienter i arbeidstrening? Og kombinere dette med koordinering av vedlikeholdsarbeid?

Dersom disse oppgavene synes interessante, er du kanskje den vi er på jakt etter.

Vi søker etter

Avdelingsleder for arbeidstrening - 100% stilling

Vi ser etter deg som brenner for at arbeidstreningen vi tilbyr pasientene, er av god faglig kvalitet. Du har god kommunikasjon i møte med mennesker. Stiftelsen er inne i en utviklingsprosess, og du må ha en fremtidsrettet tilnærming til arbeidet. Du møter et bredt spekter av pasienter med sammensatt problematikk innenfor rus og avhengighet, sosiale problemer, samt somatiske og psykiske lidelser.

Ansvarsområde er arbeidstrening, ute-gruppe (biler og flytteoppdrag m m), brukthandelbutikker (Avaldsnes, Åkra og Skudenes) og båt-avdeling (Avaldsnes). Ansvarsområdet kan endres.

Ansvar/ Arbeidsoppgaver

 • Lede, koordinere og utvikle avdelingen i samsvar med Stiftelsens aktuelle planer og retningslinjer i forhold til pasientgruppen
 • Medvirke til at pasientene og Stiftelsen når sine mål
 • Utarbeide riktige arbeidstreningsoppgaver for pasientene i og utenfor avdelingen
 • Gi hver enkelt pasient arbeidsoppgaver som er tilpasset den enkeltes fysiske og psykiske funksjonsnivå og veilede dem.
 • Ha oversikt over vedlikeholdsbehov på avdelingens bygningsmasse og eiendom.
 • Delta i veiledning/opplæringstiltak for faglig utvikling og oppdatering
 • Ukentlig rapportering til ledelsen (pasientenes arbeidsoppgaver, vurdering av pasientenes funksjon i arbeidstreningen, brukthandel, båt-avdeling og aktiviteten i ute-gruppen m m)
 • Sørge for orden i butikker, båt-avdeling og i forhold til leasing-bilene
 • Dagsoppgjør, innlevering
 • Delta på aktuelle møter i og utenfor organisasjonen
 • Dokumentasjon/rapportering relevant for arbeidstreningsfunksjonen

Andre oppgaver kan bli aktuelle.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb i et godt faglig miljø
 • Faglig og personlig utvikling – lederveiledning
 • Varierte oppgaver i et godt, løsningsfokusert og kreativt arbeidsmiljø

Krav til kompetanse

 • Relevant bachelor
 • Interesse for fagfeltet
 • Erfaring med arbeidstrening
 • Søkere må beherske norsk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Du er fleksibel og engasjert
 • Du har en genuin interesse for arbeidstreningsfeltet
 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Du har god orden og struktur
 • Du er en relasjonsbygger – god på motivasjon

Om Stiftelsen Karmsund ABR-senter
Stiftelsen Karmsund ABR-Senter (KABR) er en felleskristelig stiftelse for og med rusmiddelavhengige, stiftet i 1991. Vi tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) innenfor døgnbehandling, poliklinikk, ambulante tjenester og dagavdeling. Vår TSB-avdeling ligger på Avaldsnes. På Karmøy har vi i tillegg bruktbutikker og ettervernstiltak.

Vi startet i 2017 Hauge videregående skole AS for personer med særskilte behov.
Stiftelsens administrasjon er samlet på Avaldsnes, Karmøy. Det forventes at våre ansatte er lojale til Stiftelsens kristne verdigrunnlag.

 

Søknad, attester og vitnemål sendes til:

Arbeidssted: P.t. Uvikstrand 31, 4262 Avaldsnes
Søknadsfrist: 01.11.2021

For nærmere opplysninger om stillingen ta kontakt med: Daglig leder Stine K. Bjelland

Behandler 100%
Meny