Har du lyst til å jobbe med tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)?
Brenner du for å utvikle dette fagfeltet?

Da er du kanskje den vi er på jakt etter.
Til vår TSB-avdeling på Avaldsnes, Karmøy søker vi etter

Behandler 100%

Vi søker etter deg som er opptatt av høy faglig kvalitet og god kommunikasjon i møte med pasienter.
God elektronisk dokumentasjon er en viktig del av hverdagen. Du møter et bredt spekter av
pasienter med sammensatt problematikk innenfor rus og avhengighet, sosiale problemer, samt
somatiske og psykiske lidelser.

Ansvar/ Arbeidsoppgave

 • Utarbeide og arbeide i samsvar med aktuelle planer i forhold til pasientgruppen
 • Ansvar for oppfølging og støttesamtaler med pasienter
 • Kontakt med samarbeidspartnere i forhold til pasienter
 • Delta på aktuelle møter i og utenfor organisasjonen
 • Rapportering
 • Delta med veiledning og opplæringstiltak for faglig utvikling og oppdatering
 • Pasientsamtaler
 • Skrive pasientrapporter etter behov og i samsvar med gjeldende retningslinjer
 • Gruppeterapi og undervisning
 • Sørge for oppdatert dokumentasjon
 • Medvirke til at den enkelte pasient og Stiftelsen når sine mål
 • Andre oppgaver kan bli aktuelle

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb i et godt faglig miljø
 • Faglig og personlig utvikling
 • Et godt, løsningsfokusert og kreativt arbeidsmiljø

Krav til kompetanse:

 • Sosionom, autorisert sykepleier eller vernepleier
 • Erfaring og interesse for fagfeltet
 • Relevant videreutdanning er ønskelig
 • Søkere må beherske norsk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Du har engasjement og er fleksibel
 • Du har en genuin interesse for fagfeltet
 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Du bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • Du har evner til både selvstendig arbeid og teamarbeid

Om Stiftelsen Karmsund ABR-senter

Stiftelsen Karmsund ABR-Senter (KABR) er en felleskristelig stiftelse for og med rusmiddelavhengige,
stiftet i 1991.Vi tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) innenfor døgnbehandling,
poliklinikk, ambulante tjenester og dagavdeling. Vår TSB-avdeling ligger på Avaldsnes. På Karmøy har
vi i tillegg bruktbutikker og ettervernstiltak.
Vi startet i 2017 Hauge videregående skole AS for personer med særskilte behov.
Stiftelsens administrasjon er samlet på Avaldsnes, Karmøy. Det forventes at våre ansatte er lojale til
Stiftelsens kristne verdigrunnlag.

Søknad, attester og vitnemål sendes til:

Arbeidssted: P.t. Uvikstrand 31, 4262 Avaldsnes
Søknadsfrist: 01.11.2021

Før tiltredelse må det fremlegges gyldig politi attest etter Helse og omsorgstjenesteloven § 5-4
For nærmere opplysninger om stillingen ta kontakt med: Daglig leder Stine K. Bjelland

Avdelingsleder for arbeidstrening – 100% stilling
Vi trenger frivillige til meningsfullt og viktig arbeid!
Meny