Stiftelsen Karmsund ABR-Senter er en felleskristelig stiftelse for og med rusmiddelavhengige, stiftet i 1991. På Bjørnestad i Sirdal kommune startet vi 1. mars 2021 opp en rehabiliterings- og opptreningsavdeling med 22 plasser og senteret har avtale med kommuner i Vestland, Rogaland og Agder fylker. På Karmøy har vi i 3 bruktbutikker plassert på Avaldsnes, Åkrehamn og Skudenes.

KOORDINATOR 100% - drift av våre bruktbutikker

Til dette trenger vi en entusiastisk og arbeidsom medarbeider som ønsker å å være med å utvikle våre butikker.

ANSVAR/OPPGAVER:

 • Utvikle og samordne driften av våre tre bruktbutikker og legge til rette for forretningsmessig god drift
 • Samarbeide med andre aktører så som Hauge videregående skole m.fl. for å nå stiftelsens mål innen tjenestene for rusavhengige.
 • Hjelpe og veilede med arbeidsoppgaver som er tilpasset den enkeltes fysiske og psykiske funksjonsnivå.
 • Føre tilsyn med og sørge for vedlikehold av stiftelsens bygg og eiendommer ved Karmsund ABR-senter og i tillegg ha oversikt over og tilsyn med nøkler/system og biler m.v..
 • Ansvar for transport og flytteoppdrag i den daglige driften
 • Andre oppgaver kan bli aktuelle.
 • Rapportere til stiftelsens daglige leder

Krav til kompetanse:

 • Erfaring med/ interesse for frivillig arbeid innen rusfeltet og god forståelse for forretningsdrift
 • Erfaring og/eller interesse for vaktmester faget og/eller andre fagområder
 • Du har god orden og struktur
 • Du må beherske norsk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Du må være fleksibel, effektiv og serviceorientert.

Vi tilbyr:

 • En spennende jobb med muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Veiledning
 • Varierte oppgaver i et godt, løsningsfokusert og kreativt arbeidsmiljø

Vi startet i 2017 Hauge videregående skole AS for personer med særskilte behov. Stiftelsens administrasjon er samlet på Avaldsnes, Karmøy. Det forventes at våre ansatte er lojale til Stiftelsens kristne verdigrunnlag.

Sammen gir vi folk grunn til å tro på en ny fremtid.

Arbeidssted: Karmøy

Jan Birger Medhaug
Styreleder
Telefon: 90528415

Gunn Marie Matnisdal
Avdelingsleder
Telefon: 97148305
Epost: gunnmarie@kabr.no

Start dato: vil bli vurdert fortløpende for snarlig tiltredelse.

Vi trenger frivillige til meningsfullt og viktig arbeid!
Prosjektstilling som aktivitør med brukererfaring i 50% turnus