Stiftelsen Karmsund ABR-Senter (KABR) er en felleskristelig stiftelse for og med rusmiddelavhengige, stiftet i 1991. På Karmøy har vi bruktbutikker og ettervernstiltak. Vi startet i 2016 Hauge videregående skole AS for personer med særskilte behov. Stiftelsens administrasjon er samlet på Avaldsnes, Karmøy. Det forventes at våre ansatte er lojale til Stiftelsens kristne verdigrunnlag.

Til vår seneste store satsing, Nye Bjørnestad Rehabilitering, Tonstad, søker vi etter

Prosjektkoordinator i 50% dagtid

Senteret som har 22 plasser, åpnet 1. mars 2021 og vektlegger rehabilitering m/arbeidstrening, bo -og omsorgsplasser for rusmiddelavhengige. Vi har i dag anbudsavtaler med kommuner i Agder, Rogaland og Vestland, men tar inn klienter fra hele landet.

Vi søker etter deg som er opptatt av høy faglig kvalitet i møte med beboerne og god kommunikasjon med beboere og kollegaer. God på aktivitetsarbeid og arbeidstrenings- oppgaver, som er en viktig del av hverdagen. Du møter et bredt spekter av beboere med sammensatt problematikk innenfor rus og avhengighet, sosiale problemer, samt somatiske og psykiske lidelser. Dette er en midlertidig stilling som er basert på tilskuddsmidler.

Prosjektperiode: Første år 2023/2024, prosjektperioden kan bli utvidet

Arbeidsoppgaver

 • Planlegging/oppfølging
 • Veilede og følge opp kravspesifikasjonene og fastlagte individuelle handlingsplaner.
 • Følge opp avdelingens fastsatte resultatkrav og mål.
 • Kompetanse/utvikling
 • Bidra til å utvikle og beholde den kompetansen som til enhver tid er avgjørende for åskape og opprettholde en god kultur. Videre kunne bidra til høy kvalitet pågjennomføring og levering av de produkter og tjenester som er bedriftens mål.
 • Oppfølging av kravspesifikasjonen i forhold til tilskudd.
 • Delta i utarbeidelse og oppfølging av handlingsplaner
 • Instruksjon og veiledning av beboere
 • Planlegging og oppfølging av produksjon, eks trearbeid og vedlikehold av anlegget.
 • Problemløsning
 • Tilrettelegge arbeidsoppgavene og utvikle hjelpeverktøy, årshjul
 • Kvalitetssikring av produkter og tjenester
 • Forbedre og utvikle rutiner

Utdanning

 • Fagutdanning eller høyskoleutdanning Relevant erfaring – praksis
 • Kunne bruke IKT-verktøy
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper

Vi søker en selvstendig person som:

  • Må kunne arbeide selvstendig, strukturert og målrettet
  • Evne til å stå i utfordrende brukerrelasjoner
  • God på aktivitetsarbeid og arbeidstreningsoppgaver
  • Ansvarsbevisst og faglig engasjert
  • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
  • Strukturert med god evne til å holde oversikt
  • Teamarbeider med evne til å jobbe i tverrfaglig team
  • Motivert med ønske om å bidra til et godt arbeidsmiljø
  • Må beherske norsk skriftlig og muntlig godt.
  • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vil tilbyr:

  • Trivelig arbeidsmiljø og høyt tempo
  • Utfordrende og variert arbeid
  • Fagutvikling
  • lønn etter avtale

Søknad, CV, attester og vitnemål sendes til post@kabr.no

Arbeidssted: P.t. Sirdalsveien 2741, 4440 Tonstad
For nærmere opplysninger om stillingen ta kontakt med: Fungerende daglig leder Mona K Vedøy –
Mobil 412 98 918, mona@kabr.no eller Gunn Marie Matnisdal, Avdelingsleder på ABR Bjørnestad – Mobil 97148305, gunnmarie@kabr.no

Start dato: snarest. Søknader behandles fortløpende.

Prosjektstilling som aktivitør med brukererfaring i 50% turnus
Miljøarbeider i 100%